Podmínky ubytováníhotelu Rusava

Storno poplatky
Rezervace stornována: Výše storno poplatků:

30 – 15 dnů před zahájením pobytu 30% z celkové ceny
14 – 7 dnů před zahájením pobytu 50% z celkové ceny
6 – 2 den před zahájením pobytu 70% z celkové ceny
Méně než 1 den před zahájením pobytu 100% z celkové ceny

Hotelový řád
1. Všeobecná ustanovení
Ubytování hostů v hotelu Rusava se řídí všeobecnými smluvními podmínkami a nevylučují možnost individuálních dohod. Dohoda (smlouva) o ubytování vzniká v okamžiku přijetí písemné či ústní objednávky ze strany hosta. Obě strany (ubytovatel i host) se mohou dohodnout o úhradě zálohy placené předem, a to ve výši 50 % z celkové částky za pobyt. Ubytovatel může také požadovat uhrazení celé částky předem.

2. Začátek a konec pobytu
Host má právo se ubytovat od 14 hodin dohodnutého dne. Ubytovatel má právo v případě, že host nezahájí pobyt do 18 hodin dohodnutého dne příjezdu, odstoupit od dohody (smlouvy, objednávky), pokud nebyla individuálně sjednaná pozdější doba příjezdu. Pokud host zaplatil zálohu na pobyt, zůstane pokoj rezervován do 22 hodin dohodnutého dne příjezdu, pokud nebude předem nahlášen jiný čas příjezdu. Pokud bude host první den požadovat pokoj dříve než v 10 hodin, pak se předcházející nocleh považuje za první. Host je povinen opustit pokoj v den odjezdu nejpozději do 10 hodin. Pokud bude host požadovat prodloužení ubytování v den dohodnutého odjezdu do 15 hodin a déle, pak mu ubytovatel naúčtuje 50 % z ceny ubytování za 1 noc.

3. Odstoupení od dohody (smlouvy, objednávky)
Platí podle ustanovení záloh a storno poplatků.

4. Poskytnutí náhradního ubytování
Ubytovatel může poskytnout hostovi odpovídající náhradní ubytování, pokud je toto pro něj přijatelné, tj. rozdíl v ubytování je malý a důvod náhradního ubytování je oprávněný. O oprávněný důvod se jedná v případě, že pokoj se stal neobyvatelným nebo si hosté, kteří zde pobývali, prodloužili pobyt, popř. byl tento krok podmíněn zvláštními důležitými provozními opatřeními.

5. Práva hostů
Uzavřením dohody (smlouvy, objednávky) o ubytování nabývá host práva na obvyklé užívání pokoje, na užívání zařízení hotelu a obvyklou obsluhu.
Má právo ubytovat se od 14 hodin dohodnutého dne, pokud není dohodnuto jinak.

Je-li v ceně pobytu zahrnuta snídaně, pak má host v případě, že nevyužije možnosti posnídat, právo na balíček nahrazující snídani. Pokud host neprojeví zájem, nemá nárok na poskytnutí náhradních služeb ani finanční kompenzaci.

6. Provozní práva a provozní doba hotelu
Ubytovací služby je možno zajistit celoročně, včetně státních svátků.

Provozní denní řád hotelu:
8:00 - 9:30 podávání snídaní
14:00 - 22:00 možnost ubytování
22:00 - 7:00 noční provoz

Snídaně jsou podávány v restauraci v prostorách budovy hotelu. Návštěvy cizích osob na pokojích nejsou povoleny, pokud není nahlášeno recepci jinak.
Noční klid je třeba dodržovat od 22:00 do 7:00 hodin v pracovních dnech, o víkendech a svátcích od 24:00 do 7:00. V případě konání svateb a dalších akcí prosíme o shovívavost.

V nočních hodinách nejsou povoleny návštěvy na pokojích. Při nedodržení smlouvy je možno předchozí smlouvu zrušit.
Na pokojích je zakázána konzumace vlastních potravin a nápojů. Zákaz kouření platí na chodbách a v pokojích hotelu, v případě porušení hotelového řádu, host je povinen uhradit náklady na vyčištění pokoje či chodby v hodnotě 500 Kč. V prostorách hotelu je zakázáno zatloukání hřebíků, háčků, manipulace s nábytkem a věšení prádelních šňůr na pokojích, balkónech a v chatkách.

V areálu Hotelu Rusava platí zákaz používání vlastních elektrických kuchyňských spotřebičů a plynových vařičů pod pokutou 5.000 Kč.