Konečně otevřeno!

Vážení hosté, jsme tu opět pro Vás, hotel otevíráme od 26. 5. 2021. Upozorňujeme Vás na povinnost dodržet "Mimořádné opatření MZ z 24. 5. 2021 č. 485" upravující podmínky pro poskytování ubytovacích služeb:
 
Ubytování lze poskytnout pouze osobě, která:
 
1. Nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáže, že:
 
2. Doloží potvrzení od zaměstnavatele, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami před nástupem na ubytování test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem nebo doloží potvrzení o testu provedeném na akreditovaném odborném pracovišti  s negativním výsledkem
     nebo
 
3. Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování  nebo povolený MZ k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
     nebo
 
4. Předloží potvrzení MZ o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od 1. dávky uplynulo více než 22 dní, popř. předloží certifikát MZ ČR o dokončeném očkování, přičemž od 2. dávky neuplynulo více než 9 měsíců.
    nebo
 
5. Předloží potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.
 
Děti do 6 let jsou z povinnosti prokázání vyjmuty.
 
Potvrzení jste povinni předložit před samotným check in na recepci a uchovat u sebe po celou dobu pobytu pro případnou kontrolu.
Pokud nedoložíte ani jedno z požadovaných potvrzení, nemůžete být ubytováni.
Po 7 dnech pobytu musíte opětovně doložit nový test s negativním výsledkem, jinak nelze pobyt prodloužit.
 
Děkujeme za pochopení a dodržení. Těšíme se na Vás!
O případných změnách nařízení Vás budeme včas informovat.


Hotel Rusava

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.